Disclaimer

De website https://www.directid.com, met diens inhoud, is bestemd voor onze klanten. DirectID - OPAL BV neemt alle zorg in acht die redelijkerwijs van haar gevergd kan worden over de juistheid van de beschikbare informatie. De inhoud van deze site is met grote zorg samengesteld, maar er kunnen geen garanties worden gegeven over de aard of inhoud van deze website. Fouten zijn niet volledig uit te sluiten en de gebruiker van de site dient niet uit te gaan van de juistheid van de informatie. Aanbevolen wordt om de juistheid te controleren bij DirectID - OPAL BV.

DirectID - OPAL BV is niet aansprakelijk voor de inhoud van de informatie op onze site of voor de gevolgen van het gebruik van deze informatie. De verantwoordelijkheid bij ingevoerde (bedrijfs-)gegevens door de klant, berusten bij deze klant. DirectID - OPAL BV is niet aansprakelijk voor foutieve invoering van gegevens of voor gevolgen voortvloeiend uit deze foutieve invoering van klantgegevens.OPAL Associates BV is niet aansprakelijk voor verlies aan inkomsten of contracten of voor directe, indirecte of gevolgschade van welke aard dan ook door het gebruik van de informatie van onze website of door een incorrecte overdracht van informatie aan of van DirectID - OPAL BV.

DirectID - OPAL BV acht zich niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is gelinkt van of naar deze site. Fouten of problemen met navigeren binnen onze site kunt u doorgeven per email of via onderstaand telefoonnummer.

Voor meer informatie:
OPAL Associates BV
Postbus 6620
6503 GC  Nijmegen
T: +31 (0)88 - 23 53 400
F: +31 (0)88 - 23 53 40